<font><font class="">התחבר אלינו</font></font>

צ'כיה

NextGenerationEU: הנציבות האירופית תומכת בתכנית ההחלמה והחוסן של צ'כיה בשווי 7 מיליארד אירו

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

הנציבות האירופית אימצה היום (19 ביולי) הערכה חיובית לגבי תוכנית ההתאוששות והחוסן של צ'כיה. זהו צעד חשוב לעבר האיחוד האירופי לממן 7 מיליארד אירו מענקים במסגרת מתקן ההחלמה והחוסן (RRF). מימון זה יתמוך ביישום אמצעי ההשקעה והרפורמה החשובים המתוארים בתכנית ההתאוששות והחוסן של צ'כיה. זה ימלא תפקיד מרכזי בסיוע לצ'כיה לצאת חזקה יותר ממגפת ה- COVID-19.

ה- RRF הוא לב ליבה של NextGenerationEU שתספק 800 מיליארד אירו (במחירים שוטפים) לתמיכה בהשקעות ורפורמות ברחבי האיחוד האירופי. התוכנית הצ'כית מהווה חלק מתגובה מתואמת חסרת תקדים של האיחוד האירופי למשבר COVID-19, כדי להתמודד עם אתגרים אירופיים משותפים על ידי אימוץ המעברים הירוקים והדיגיטליים, לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי ולכידות השוק היחיד.

הנציבות העריכה את תוכנית צ'כיה על סמך הקריטריונים שנקבעו בתקנת ה- RRF. ניתוח הוועדה שקל, במיוחד אם ההשקעות והרפורמות שנקבעו בתכנית צ'כיה תומכות במעברים הירוקים והדיגיטליים; לתרום להתמודדות יעילה עם אתגרים שזוהו בסמסטר האירופי; ולחזק את פוטנציאל הצמיחה שלו, יצירת מקומות עבודה ועמידות כלכלית וחברתית.

פרסומת

אבטחת המעבר הירוק והדיגיטלי של צ'כיה  

הערכת הנציבות על תוכנית צ'כיה מגלה כי היא מקדישה 42% מסך ההקצאה שלה לאמצעים התומכים ביעדי האקלים. התוכנית כוללת השקעות באנרגיה מתחדשת, מודרניזציה של רשתות חלוקת חימום מרחוק, החלפת דודי פחם ושיפור היעילות האנרגטית של מבני מגורים וציבור. התוכנית כוללת גם אמצעים להגנת הטבע וניהול מים וכן השקעה בניידות בת קיימא.

הערכת הנציבות על תוכנית צ'כיה מגלה כי היא מקדישה 22% מסך ההקצאה שלה לצעדים התומכים במעבר הדיגיטלי. התוכנית קובעת השקעות בתשתיות דיגיטליות, דיגיטציה של המינהל הציבורי, כולל תחומי הבריאות, המשפט וניהול היתרי הבנייה. זה מקדם את הדיגיטיזציה של עסקים ופרויקטים דיגיטליים במגזרים התרבותיים והיצירתיים. התוכנית כוללת גם צעדים לשיפור המיומנויות הדיגיטליות בכל הרמות, כחלק ממערכת החינוך ובתוכניות ייעוד ומיומנויות ייעודיות.

חיזוק עמידותה הכלכלית והחברתית של צ'כיה

הנציבות רואה כי תוכנית צ'כיה עוסקת למעשה בכל תת-קבוצה משמעותית או באתגרים הכלכליים והחברתיים המתוארים בהמלצות הספציפיות למדינה שהמועצה פנתה לצ'כיה בסמסטר האירופי בשנת 2019 ובשנת 2020.

התוכנית קובעת אמצעים להתמודד עם הצורך בהשקעה ביעילות אנרגטית ובמקורות אנרגיה מתחדשים, תחבורה בת קיימא ותשתיות דיגיטליות. מספר צעדים נועדו לתת מענה לצורך לטפח מיומנויות דיגיטליות, לשפר את איכות החינוך והכלילה ולהגדיל את הזמינות של מתקני טיפול בילדים. התוכנית קובעת גם שיפור הסביבה העסקית, בעיקר באמצעות צעדים נרחבים של ממשל אלקטרוני, רפורמה בנוהלי מתן היתרי הבנייה ואמצעי נגד שחיתות. האתגרים בתחום המו"פ ישופרו על ידי השקעה המיועדת לחיזוק שיתוף הפעולה הציבורי-פרטי ותמיכה פיננסית ולא-פיננסית בחברות חדשניות.

התוכנית מייצגת מענה מקיף ומאוזן כראוי למצבה הכלכלי והחברתי של צ'כיה, ובכך לתרום כראוי לכל ששת העמודים המכונים בתקנה RRF.

תמיכה בהשקעות דגל ופרויקטים רפורמיים

התוכנית הצ'כית מציעה פרויקטים בכל שבעת אזורי הדגל האירופיים. אלה פרויקטים השקעתיים ספציפיים העוסקים בסוגיות המשותפות לכל המדינות החברות באזורים שיוצרים מקומות עבודה וצמיחה ונחוצים למעבר התאום. למשל, צ'כיה הציעה 1.4 מיליארד אירו לתמיכה בשיפוץ יעילות אנרגיה של בניינים וב -500 מיליון אירו כדי להגביר את הכישורים הדיגיטליים באמצעות חינוך והשקעות בתוכניות מיומנויות ומיומנויות מחדש עבור כל כוח העבודה.  

הערכת הנציבות מגלה כי שום אמצעי שנכלל בתוכנית אינו פוגע בסביבה באופן משמעותי, בהתאם לדרישות שנקבעו בתקנת ה- RRF.

ההסדרים המוצעים בתוכנית ההתאוששות והחוסן ביחס למערכות בקרה נאותים למניעה, גילוי ותיקון של שחיתות, מרמה וניגודי אינטרסים הקשורים לשימוש בכספים. ההסדרים צפויים גם להימנע למעשה ממימון כפול במסגרת אותה תקנה ותוכניות איחוד אחרות. מערכות בקרה אלה משלימות באמצעי ביקורת ובקרה נוספים הכלולים בהצעת הוועדה להחלטת יישום המועצה כאבני דרך. יש לממש את אבני הדרך האלה לפני שצ'כיה תגיש את בקשת התשלום הראשונה שלה בפני הנציבות.

הנשיאה אורסולה פון דר ליין אמרה: "היום החליטה הנציבות האירופית לתת אור ירוק לתוכנית ההתאוששות והחוסן של צ'כיה. תוכנית זו תשחק תפקיד מכריע בתמיכה במעבר לעבר עתיד ירוק ודיגיטלי יותר עבור צ'כיה. אמצעים המשפרים את יעילות האנרגיה, עושים דיגיטליות של הממשל הציבורי ומרתיעים שימוש לרעה בכספי ציבור תואמים בדיוק את יעדי NextGenerationEU. אני מברך גם על הדגש החזק שהתוכנית שמה על חיזוק עמידותה של מערכת הבריאות של צ'כיה כדי להכין אותה לאתגרים העתידיים. אנו נעמוד איתך בכל שלב בדרך כדי להבטיח כי התוכנית מיושמת במלואה.

נציב הכלכלה פאולו ג'נטילוני אמר: "תוכנית ההתאוששות והחוסן של צ'כיה תספק דחיפה חזקה למאמציה של המדינה להחזיר את רגליה לאחר שההלם הכלכלי גרם למגיפה. 7 מיליארד אירו בקרנות NextGenerationEU שיוזרמו לצ'כיה בחמש השנים הקרובות יתמכו בתוכנית רחבה של רפורמות והשקעות לבניית כלכלה בת קיימא ותחרותית יותר. הם כוללים השקעות גדולות מאוד בשיפוץ מבנים, אנרגיה נקייה וניידות בת-קיימא, כמו גם צעדים להגברת התשתית והמיומנויות הדיגיטליות ולדיגיטציה של השירותים הציבוריים. הסביבה העסקית תרוויח מקידום אמצעי ממשל אלקטרוני ואנטי-שחיתות. התוכנית תתמוך גם בשיפורים בתחום הבריאות, כולל חיזוק למניעת סרטן וטיפול בשיקום. "

השלבים הבא

הנציבות אימצה היום הצעה להחלטת יישום המועצה להעניק מענקים בסך 7 מיליארד אירו לצ'כיה במסגרת ה- RRF. כעת, ככלל, יהיו למועצה ארבעה שבועות לאמץ את הצעת הנציבות.

אישור המועצה לתוכנית יאפשר תשלום בסך 910 מיליון אירו לצ'כיה במימון מראש. זה מהווה 13% מהסכום הכולל שהוקצה לצ'כיה.

כלכלה שעובדת עבור אנשים סגן נשיא בכיר ולדיס דומברובסקיס אמר: "תוכנית זו תביא את צ'כיה בדרך להתאוששות ותגביר את צמיחתה הכלכלית ככל שאירופה תתכונן לקראת המעברים הירוקים והדיגיטליים. צ'כיה מתכוונת להשקיע באנרגיה מתחדשת ובתחבורה בת קיימא, תוך שיפור יעילות האנרגיה של בניינים. מטרתה להפיץ קישוריות דיגיטלית גדולה יותר ברחבי הארץ, לקדם חינוך ומיומנויות דיגיטליות ולבצע דיגיטציה רבים משירותיה הציבוריים. והיא שמה דגש מבורך בשיפור הסביבה העסקית ומערכת המשפט, המגובה באמצעים למאבק בשחיתות וקידום ממשל אלקטרוני - כל זאת בתגובה מאוזנת למצב הכלכלי והחברתי בצ'כיה. לאחר ביצועו כהלכה, תוכנית זו תסייע להעמיד את צ'כיה על בסיס תקין לעתיד. "

הוועדה תאשר תשלומים נוספים בהתבסס על הגשמה מספקת של אבני הדרך והיעדים שתוארו בהחלטת הביצוע של המועצה, המשקפים התקדמות ביישום ההשקעות והרפורמות. 

מידע נוסף

שאלות ותשובות: הנציבות האירופית תומכת בתוכנית ההתאוששות והחוסן של צ'כיה

מתקן התאוששות ועמידות: שאלות ותשובות

Fגיליון פעולה על תוכנית ההתאוששות והחוסן של צ'כיה

הצעה להחלטת יישום של המועצה על אישור הערכת תוכנית ההתאוששות והחוסן לצ'כיה

נספח להצעה להחלטת יישום של המועצה על אישור הערכת תוכנית ההחלמה והחוסן לצ'כיה

מסמך עבודה של הצוות המלווה את ההצעה להחלטת יישום המועצה

מתקן התאוששות ועמידות

ויסות מתקן התאוששות ועמידות

צ'כיה

NextGenerationEU: הנשיא פון דר ליין בצ'כיה יציג את הערכת הנציבות לגבי תוכנית ההבראה הלאומית

יצא לאור

on

היום (19 ביולי) נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין (בתמונה) תהיה בצ'כיה כדי להציג את הערכת הנציבות לגבי תוכנית ההתאוששות וההתאוששות הלאומית במסגרת NextGenerationEU. ביום שני בבוקר ייסע הנשיא פון דר ליין לפראג לפגוש את ראש הממשלה אנדריי באביש יחד עם סגנית הנשיא ורה ז'ורובה. היא תבקר גם באופרה הממלכתית של פראג ובאופרה הממלכתית ובמוזיאון הלאומי, ותדון בהשקעות בהתייעלות אנרגטית. 

פרסומת
להמשך קריאה

צ'כיה

ההצבעה בפרלמנט על אנדריי באביש מראה על איום ניגוד האינטרסים על קבלת ההחלטות של האיחוד האירופי

יצא לאור

on

היום (9 ביוני), חברי הפרלמנט האירופי יצביעו על ניגוד האינטרסים של ראש ממשלת צ'כיה אנדריי באביש (בתמונה). ההצבעה, אליה התבקשה קבוצת הירוקים / EFA, קוראת לפעולה מצד הנציבות והמועצה בנוגע לניגוד האינטרסים המתמשך סביב ראש ממשלת צ'כיה וקבוצת החברות שלו באגרופרט. הנציבות פרסמה לאחרונה את הביקורת הראשונה שלה במימון ראש הממשלה בבאיש; ביקורת שנייה העוסקת בסכסוך סביב קרנות החקלאות של האיחוד האירופי, נמשכת וטרם פורסמה.
מיקולש פקסה, חבר הפרלמנט של מפלגת הפיראטים והירוקים / EFA בוועדת בקרת התקציבים אמר: "אגרופרט הוא המקבל הגדול ביותר של כספי מדיניות חקלאית משותפת של כל חברה באירופה והיא בבעלות ראש ממשלת האיחוד היושב, אנדריי באביש. זה לא רק בעיה צ'כית, אך בעיה מאסיבית לכלל האיחוד האירופי. ניגוד האינטרסים של ראש הממשלה מערער את קבלת ההחלטות של האיחוד האירופי ומחליש את האמון במוסדותינו. ההצבעה היום מראה כי הפרלמנט מודע מאוד לחומרת המצב ולצורך הדחוף. לבנות גישה שיטתית גם בצ'כיה וגם בבריסל כדי למנוע מהסוג של מצב מזיק להתרחש שוב.

"זה מאוד מבורך שאחת הפעולות הראשונות של התובע הציבורי האירופי החדשה הייתה לפתוח בחקירת ראש הממשלה בבאיש. במיוחד כאשר בצ'כיה נאלץ התובע הציבורי להתפטר בלחץ פוליטי, בהתקפה מדאיגה על שלטון זה טוב לראות את עמיתינו המתחדשים כל כך תומכים בלב שלם במנגנון שלטון החוק השבוע, אך אנו מקווים שהם תומכים גם בהצעה זו הקוראת את ניגוד האינטרסים סביב בנות בריתם. הקפדה על אתיקה, אמון ועקרונות דמוקרטיים חייבים להתעלות מעל המפלגה. פּוֹלִיטִיקָה.

"דחיפת יחסי הציבור של אגרופרט לאחרונה טוענת כי ניגוד עניינים זה הוא 'נושא פוליטי' בלבד, אך המציאות חמורה בהרבה. זהו נושא רציני לכל אזרחי צ'כיה והאיחוד האירופי כאשר שלטון החוק מאוים; כאשר ישיבה חבר במועצת האיחוד האירופי מנהל משא ומתן על כספים שיכולים להועיל לו באופן אישי וכאשר משלמי המסים נאלצים לשלם עבור סכסוך זה. הוועדה צריכה לסיים ולפרסם את הביקורת הבאה בבביש ולתאר כיצד היא מתכוונת להגן על כספי האיחוד האירופי ועל שלטון החוק קדימה. "
חבר הפרלמנט של ויולה פון קרמון, מתאם הירוקים / EFA בוועדה לבקרת תקציבים, אמר:
 "ראש הממשלה באביס נמצא בניגוד אינטרסים והמועצה לא עושה דבר כדי למנוע מכך להשפיע על ההחלטות שהתקבלו ברמה הגבוהה ביותר. במשא ומתן הנוכחי סביב המדיניות החקלאית המשותפת החדשה, מר באביס טען נגד ומתנגד לכל רפורמה מהותית של CAP - כולל תקרת התשלומים החקלאיים למקבילים גדולים. אסור עוד לאפשר לראש ממשלת צ'כיה לנהל משא ומתן על כספים ומדיניות שהוא יוכל ליהנות מהם באופן אישי. אזרחי האיחוד האירופי צריכים להיות מסוגלים לסמוך על כך שמקבלי ההחלטות שלהם פועלים למען האינטרס של את האנשים שהם אמורים לייצג ולא את כיסם. על המועצה לקבוע כיצד היא מתכוונת להגן על המשא ומתן סביב ה- MFF והדור הבא של האיחוד האירופי מפני ניגוד אינטרסים מתמשך זה.
 
"כפי שאנו עדים להונגריה ובפולין, מוסדות דמוקרטיים הם שבריריים וניתן לפרק אותם במהירות. אי אפשר לאפשר לזה לקרות גם בצ'כיה, שם ההתערבות הפוליטית והבעלות על התקשורת יוצרים תקדים מסוכן. מה שקורה בצ'כיה כיום דומה למה שאנחנו מכנים 'לכידת מדינה' במדינות אחרות. אסור לנו שזה ישפיע על קבלת ההחלטות של האיחוד האירופי. יש מספיק מקום לנציבות לבדוק את השימוש במנגנון שלטון החוק החדש, המבוסס על איומים הן על הערכים האירופיים והן על תקציב האיחוד האירופי. אזרחי צ'כיה ואירופה צריכים לדעת שהנציבות היא לצידם ולא אליטות עסקיות חזקות. "
יותר:
הדיון שקדם להחלטה זו התקיים בישיבת המליאה האחרונה. ההצבעה תתקיים בסביבות הצהריים, והתוצאות צפויות הערב. ההצבעה צפויה לעבור ברוב.
הנציבות האירופית הראתה בבירור כי ראש הממשלה באביש הפר את כללי ניגוד האינטרסים בשל שליטתו בכספי נאמנות הקשורים לקבוצת החברות שלו באגרופרט. כל הסובסידיות של האיחוד האירופי, כמו גם כל הכספים שהוענקו מתקציב לאומי צ'כי לחברתו Agrofert מאז פברואר 2017 (אז נכנס לתוקף חוק ניגוד אינטרסים מקומי) אינם סדירים ויש להחזירם. קבוצת הירוקים / EFA היו הראשונים שקראו לנציבות לחקור את הסכסוך הזה עוד בספטמבר 2018.

להמשך קריאה

צ'כיה

'טפשות': נשיא צ'כיה דוחף את רוסיה בכך שהיא מונה את אומתו כלא ידידותית

יצא לאור

on

ההחלטה של ​​רוסיה להעלות את צ'כיה לרשימת מדינות "לא ידידותיות" היא מטופשת, נשיא צ'כיה מילוש זמן (בתמונה) אמר ביום ראשון (16 במאי), בעקבות צמרמורת בקשרים בין שתי המדינות כתוצאה מסכסוך מודיעיני.

היחסים התדרדרו בחודש שעבר לאחר שממשלת צ'כיה האשימה את המודיעין הצבאי הרוסי בגרימת פיצוץ בשנת 2014 במחסנת תחמושת שהרגה שני אנשים, וגירשה מפראג עשרות דיפלומטים רוסים.

רוסיה הכחישה את ההאשמות והשיבה בתגובה על ידי גירוש דיפלומטים צ'כים, והעלתה את המדינה לרשימה "הלא ידידותית" ביום שישי לצד ארצות הברית, והגבילה את מספר הצוות שהממשלות יכולות להעסיק במוסקבה. קרא עוד

פרסומת

"זה תמיד לא בסדר להיות אויב", אמר זמן בראיון חי ברדיו פרקנס 1.

"זו טיפשיות מהצד הרוסי, כי לעשות אויבים מחברים לשעבר זו טעות. אם לא יכולה להיות ידידות, אז לפחות צריכים להיות יחסים נכונים."

זמן תומך במשך שנים ביחסי ידידות עם רוסיה, תמך בהשתתפות רוסיה בבניית תחנת כוח גרעינית חדשה במדינתו וקרא גם לרשויות צ'כיה לקנות את החיסון הרוסי ספוטניק V COVID-19.

הוא גם סטה מהקו הממשלתי הרשמי באומרו שהייתה גרסה אפשרית נוספת למה שגרם לפיצוץ התחמושת, תפיסה שחזר עליה ביום ראשון.

אך הנשיא, שאין לו סמכויות ביצוע לכוון את מדיניות הממשלה, תמך גם בגירוש הממשלה של דיפלומטים רוסים.

להמשך קריאה
פרסומת
פרסומת
פרסומת

ניתוח מגמות