<font><font class="">התחבר אלינו</font></font>

וירוס

סקר היורוברומטר האחרון (יולי-אוגוסט): המצב הכלכלי הוא הדאגה העיקרית של אזרחי האיחוד האירופי לאור מגיפת נגיף העטרה.

יצא לאור

on

בתקופה בעייתית שסימנה המגיפה של נגיף העטרה, האמון באיחוד האירופי נותר יציב והאירופאים סומכים על האיחוד האירופי לקבל את ההחלטות הנכונות בתגובה למגיפה בעתיד. בחדש יורוברומטר סטנדרטי סקר שפורסם היום, אזרחי אירופה מזהים את המצב הכלכלי, את מצב הכספים הציבוריים של המדינות החברות וההגירה כשלושת החששות העיקריים ברמת האיחוד האירופי. המצב הכלכלי הוא גם הדאגה העיקרית ברמה הלאומית, ואחריה בריאות ואבטלה.

ביורוברומטר החדש שנערך ביולי ובאוגוסט החשש מהמצב הכלכלי בא לידי ביטוי בתפיסת המצב הכלכלי הנוכחי. 64% מהאירופאים חושבים שהמצב 'גרוע' ו -42% מהאירופאים חושבים שכלכלת ארצם תתאושש מההשפעות השליליות של התפרצות נגיף העטרה 'בשנת 2023 ואילך'.

האירופאים חלוקים (45% 'מרוצים' לעומת 44% 'לא מרוצים') ביחס לצעדים שננקטו על ידי האיחוד האירופי למאבק במגפה. עם זאת, 62% טוענים כי הם סומכים על האיחוד האירופי שיקבל את ההחלטות הנכונות בעתיד, ו -60% נותרים אופטימיים לגבי עתידו של האיחוד האירופי.

  1. אמון ותדמית של האיחוד האירופי

האמון באיחוד האירופי נותר יציב מאז סתיו 2019 ועמד על 43%, למרות שינויים בתפישות הציבור במהלך המגפה. האמון בממשלות ובפרלמנטים הלאומיים גדל (40%, +6 נקודות אחוז ו -36%, +2 בהתאמה).

ב -15 מדינות חברות, רוב הנשאלים טוענים כי הם סומכים על האיחוד האירופי, עם הרמות הגבוהות ביותר שנצפו באירלנד (73%), בדנמרק (63%) ובליטא (59%). רמות האמון הנמוכות ביותר באיחוד האירופי נצפות באיטליה (28%), צרפת (30%) ויוון (32%).

שיעור הנשאלים עם תדמית חיובית של האיחוד האירופי זהה לזה של תדמית ניטרלית (40%). ל -19% מהנשאלים יש דימוי שלילי של האיחוד האירופי (-1 נקודות אחוז).

ב -13 מדינות חברות באיחוד האירופי, רוב הנשאלים הם בעלי דימוי חיובי על האיחוד האירופי, כאשר השיעור הגבוה ביותר נצפה באירלנד (71%), פולין ופורטוגל (שתיהן 55%). ב -13 מדינות חברות אחרות האיחוד האירופי מעלה דימוי ניטרלי בעיקר למשיבים, עם השיעורים הגבוהים ביותר שנצפו במלטה (56%), ספרד, לטביה וסלובניה (כולם 48%).

  1. החששות העיקריים ברמת האיחוד האירופי וברמה הלאומית

אזרחים ציינו את המצב הכלכלי כנושא הדוחק ביותר העומד בפני האיחוד האירופי - למעלה משליש (35%) מכלל הנשאלים, עלייה חזקה של 16 נקודות אחוז מאז סתיו 2019, ועולים מדאגה שלישית לדאגה ראשונה. הדאגה מהמצב הכלכלי לא הייתה כה גבוהה מאז אביב 2014.

האירופאים מודאגים יותר ויותר ממצב הכספים הציבוריים של המדינות החברות (23%, +6 נקודות אחוז, הרמה הגבוהה ביותר מאז אביב 2015), שעוברת מהמקום החמישי למקום השני בהשוואה להגירה (23%, -13 אחוזים נקודות), זו האחרונה שנמצאת כעת ברמה הנמוכה ביותר מאז סתיו 2014.

בעיצומה של מגיפת הנגיף הכלילי, בריאות (22%, פריט חדש) היא הדאגה הרביעית המוזכרת ביותר ברמת האיחוד האירופי. נושא הסביבה ושינויי האקלים איבד קרקע, וירד ב -8 נקודות אחוז ל -20%, ואחריו אבטלה (17%, +5 נקודות אחוז).

באופן דומה, המצב הכלכלי (33%, +17 נקודות אחוז) עקף את הבריאות כנושא החשוב ביותר ברמה הלאומית, ועולה ממיקום שביעי למקום הראשון. אף כי במיקום השני, הבריאות חלה עלייה ניכרת באזכורים מאז סתיו 2019 (31%, +9 נקודות אחוז), והביאה אותה לרמה הגבוהה ביותר אי פעם בשש השנים האחרונות.

האבטלה גדלה במידה ניכרת בחשיבותה (28%, +8 נקודות אחוז), ואחריה עליית מחירים / אינפלציה / יוקר מחיה (18%, -2 נקודות אחוז), איכות הסביבה ושינויי אקלים (14%, -6 נקודות אחוז. ) וחוב ממשלתי (12%, +4 נקודות אחוז). אזכורי העלייה (11%, -5 נקודות אחוז) הם ברמה הנמוכה ביותר בשש השנים האחרונות.

  1. המצב הכלכלי הנוכחי

מאז סתיו 2019, שיעור האירופאים שחושבים שהמצב הנוכחי של כלכלתם הלאומית הוא "טוב" (34%, -13 נקודות אחוז) ירד במידה ניכרת, ואילו שיעור הנשאלים השופטים כי המצב "רע" היה עלה בצורה חדה (64%, +14 נקודות אחוז).

ברמה הלאומית, רוב הנשאלים בעשר מדינות אומרים כי המצב הכלכלי הלאומי טוב (ירידה לעומת 10 בסתיו 15). שיעור הנשאלים האומרים שמצב הכלכלה הלאומית שלהם טוב נע בין 2019% בלוקסמבורג ל -83% ביוון.

  1. מגיפת הנגיף הכלילי ודעת הקהל באיחוד האירופי

האירופאים חלוקים בנוגע לאמצעים שננקטו על ידי מוסדות האיחוד האירופי בכדי להילחם בהתפרצות וירוס הכורון (45% "מרוצים" לעומת 44% "אינם מרוצים"). עם זאת, רוב הנשאלים ב -19 מדינות חברות מרוצים מהצעדים שננקטו על ידי מוסדות האיחוד האירופי בכדי להילחם במגפת הווירוס. הנתונים החיוביים הגבוהים ביותר נמצאים באירלנד (71%); הונגריה, רומניה ופולין (כולן 60%). בשבע מדינות, רוב הנשאלים "אינם מרוצים", במיוחד בלוקסמבורג (63%), איטליה (58%), יוון וצ'כיה (שתיהן 55%) וספרד (52%). באוסטריה, שיעור שווה של הנשאלים מרוצה ולא מרוצה (שניהם 47%).

עם זאת, יותר משישה אירופאים מתוך עשרה סומכים על האיחוד האירופי שיקבל את ההחלטות הנכונות בעתיד (62%). העדיפויות הנפוצות ביותר לתגובת האיחוד האירופי למגיפה של נגיף הכורון הן: לקבוע אסטרטגיה להתמודד עם משבר דומה בעתיד ולפתח אמצעים פיננסיים למציאת טיפול או חיסון (כל אחד 37%). 30% חושבים שפיתוח מדיניות בריאות אירופית צריך להיות בראש סדר העדיפויות.

חוויותיהם האישיות של האירופאים על אמצעי כליאה היו מגוונות מאוד. בסך הכל, קרוב לשלושה אירופאים מתוך עשרה אומרים שהיה קל למדי להתמודד איתו (31%), בעוד שרבע אמר שהיה קשה למדי להתמודד איתו (25%). לבסוף, 30% אומרים שהיה "קל וקשה להתמודד איתו".

  1. תחומי מדיניות מרכזיים

כשנשאלים לגבי מטרות העסקה הירוקה האירופית, האירופאים ממשיכים לזהות "פיתוח אנרגיה מתחדשת" ו"מאבק נגד פסולת פלסטיק ומובילה בנושא השימוש החד פעמי בפלסטיק "כעדיפות עליונה. יותר משליש סבור כי העדיפות העליונה צריכה להיות תמיכה בחקלאים באיחוד האירופי (38%) או קידום הכלכלה המעגלית (36%). קצת יותר משלושה מתוך עשרה חושבים שצמצום צריכת האנרגיה (31%) צריך להיות בראש סדר העדיפויות.

התמיכה באיחוד הכלכלי והמטבע וביורו נותרה גבוהה, עם 75% מהנשאלים בגוש האירו בעד המטבע היחיד של האיחוד האירופי. ב EU27 בכללותה, התמיכה בגוש האירו גדלה ל 67% (+5).

  1. אזרחות האיחוד האירופי ודמוקרטיה אירופית

רוב האנשים ב -26 מדינות חברות באיחוד האירופי (למעט איטליה) ו- 70% ברחבי האיחוד האירופי מרגישים שהם אזרחי האיחוד האירופי. ברמה לאומית הציונים הגבוהים ביותר נצפו באירלנד ולוקסמבורג (שתיהן 89%), פולין (83%), סלובקיה וגרמניה (שתיהן 82%), ליטא (81%), הונגריה, פורטוגל ודנמרק (כולם 80%) .

רוב האירופאים (53%) טוענים כי הם מרוצים מאופן הפעולה של הדמוקרטיה באיחוד האירופי. שיעור הנשאלים 'שאינם מרוצים' עלה, ב -3 נקודות אחוז מאז סתיו 2019 ל -43%.

  1. אופטימיות לעתיד האיחוד האירופי

לבסוף, בתקופה בעייתית זו, 60% מהאירופאים טוענים כי הם אופטימיים לגבי עתידו של האיחוד האירופי. הציונים הגבוהים ביותר לאופטימיות נצפו באירלנד (81%), ליטא ופולין (שניהם 75%) וקרואטיה (74%). הרמות הנמוכות ביותר של אופטימיות ניכרות ביוון (44%) ובאיטליה (49%), שם הפסימיות גוברת על האופטימיות, ובצרפת, שם הדעה חלוקה באופן שווה (49% לעומת 49%).

רקע

'קיץ 2020 - Eurobarometer סטנדרטי' (EB 93) נערך פנים אל פנים והושלם באופן יוצא דופן עם ראיונות מקוונים בין 9 ביולי ל -26 באוגוסט 2020, ברחבי 27 המדינות החברות באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות המועמדות.[1]. 26,681 ראיונות נערכו ב -27 המדינות החברות.

מידע נוסף

תקן Eurobarometer 93

[1] 27 מדינות האיחוד האירופי (האיחוד האירופי), בריטניה, חמש מדינות מועמדות (אלבניה, צפון מקדוניה, מונטנגרו, סרביה וטורקיה) והקהילה הקפריסאית הטורקית בחלקה של המדינה שאינה בשליטת ממשלת הרפובליקה של קַפרִיסִין.

 

מחלת הסרטן

EAPM: מעקב אחר סרטן ריאות ואסטרטגיית פארמה של הנציבות

יצא לאור

on

יום טוב, וברוכים הבאים, עמיתים לבריאות, לעדכון השבוע הראשון של הברית האירופית לרפואה מותאמת אישית (EAPM). יש לנו חדשות נוספות על השולחן העגול הקרוב של EAPM בנושא סרטן ריאות, כמו גם על כל העדכונים הרגילים בתחום הבריאות, כותב הברית האירופית לרפואה מותאמת אישית, מנכ"ל דניס הורגן.

בדיקת סרטן ריאות ותוכנית סרטן מכות אירופי

כן, כולנו מודעים לכך שהדרך הטובה ביותר להפחית את המספר של חולי סרטן ריאה היא לשכנע את המעשנים להפסיק. אמנם לא כל הסובלים ממעשנים, או היו אי פעם. קבוצות בסיכון גבוה קיימות, כמובן, ואבחון מוקדם הוא חיוני. נכון לעכשיו, שיעורי הישרדות לחמש שנים עומדים על 13% בלבד באירופה ו -16% לעומת אמריקה. זה יידון באירוע הקרוב שלנו ב -10 בדצמבר. 

זהו הסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים וסרטן הריאות בקרב נשים מיוצג על ידי "עלייה מדאיגה" על פי ארגון הבריאות העולמי. כמיליארד אנשים על פני כדור הארץ הם מעשנים רגילים. והנתונים מראים כי סרטן ריאות גורם כמעט 1.6 מיליון מקרי מוות בכל שנה ברחבי העולם, המהווים כמעט חמישית מכל מקרי המוות מסרטן. 

האגודה הנשימתית האירופית והחברה האירופית לרדיולוגיה (גם היא תומכת באירוע, כמו גם קואליציית חולי הסרטן האירופית - ECPC), האגודות המליצו על בדיקת סרטן ריאות בנסיבות הבאות: "באופן מקיף, הבטיח איכות, תכניות אורכיות במסגרת ניסוי קליני או בפרקטיקה קלינית שגרתית במרכזים רפואיים מוסמכים רב תחומיים. "

נלסון וניצחון?

מחקר ה- NELSON בנושא בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (CT) של סרטן ריאות הראה כי בדיקה כזו מפחיתה את מקרי המוות מסרטן הריאות ב -26% בקרב גברים ללא תסמינים בסיכון גבוה.  הממצאים הראו גם כי עם הסינון התוצאות יכולות להיות טובות יותר בקרב נשים.

כדי שההקרנה תהיה אפקטיבית, יש להחיל אותה על האוכלוסייה בסיכון. לגבי סרטן ריאות, זה לא פשוט מבוסס על גיל ומין, שכן הוא נמצא ברוב ההקרנות לסרטן השד או המעי הגס. אירופה צריכה לשתף את כל קבוצות המפתח בפיתוח המלצות והנחיות ליישום, המותאמות בהתאם לנוף הבריאותי של מדינות בודדות. 

מדינות חברות שונות כבר הראו נכונות להתקדם בבדיקת סרטן הריאות, וכמה נציגי מדינות ישתתפו באירוע.

הברית ובעלי העניין שלה מבינים שבין גורמים אחרים, מה שנדרש באירופה הוא: ניטור סינון מתמשך, עם דיווחים שוטפים; עקביות מובטחת ואיכות משופרת של נתונים שהגיבו לדוחות ההקרנה; יש לפתח ולאמץ תקני התייחסות לאינדיקטורים איכותיים ותהליכים. 

כל האמור לעיל יידון באירוע ההקרנה לסרטן הריאות, וצפוי שתתקיים תוכנית מתואמת שתעשה את דרכה לקובעי המדיניות של הוועדה והפרלמנט וראשי מערכת הבריאות במדינה.

תוכלו לבדוק את סדר היום של ועידת 10 בדצמבר כאן, ולהירשם כאן.

אסטרטגיית פארמה של האיחוד האירופי באופק 

משתלמות, זמינות וקיימות הם נקודות המוקד העיקריות של אסטרטגיית התרופות החדשה של האיחוד האירופי, שתפורסם מחר (25 בנובמבר). בעקבות מגיפת ה- COVID-19, אסטרטגיית התרופות של האיחוד האירופי שואפת "להגן על העתיד" את תחום הבריאות האירופי. האסטרטגיה החדשה, שתוצג ביום רביעי, נועדה לשפר ולהאיץ את גישת המטופלים לתרופות בטוחות ובמחיר סביר, תוך תמיכה בחדשנות בתעשיית התרופות באיחוד האירופי. 

נציבת הבריאות סטלה קיריאקידס תיארה בעבר את האסטרטגיה כ"אבן יסוד "במדיניות הבריאות בחמש השנים הקרובות. זה נחשב לעמוד התווך המרכזי בחזונה של הנציבות לבנות איחוד בריאות חזק יותר, כפי שקבע הנשיא פון דר ליין בנאום מדינת האיחוד שלה בשנת 2020. כמו כן, היא תודיע על תוכנית ה- EU4Health שהוצעה לאחרונה ותתאם לתוכנית Horizon Europe למחקר וחדשנות, וכן תתרום לתוכנית הסרטן המכה באירופה. 

והנציבות האירופית חשפה את אבני הבניין הראשונות של חבילת בריאות רחבה יותר שמטרתה להגדיל את מגוון כלי ההיערכות להגיב לאיומי בריאות חוצי גבולות בעתיד. גישה מוכוונת-מטופלים חלק ראשון באסטרטגיה מדגיש כי "יש להתאים סדרי עדיפויות מחקריים לצרכי החולים ומערכות הבריאות." 

לכן יש למקד מחדש את כל מערכת התמריצים התרופתיים של האיחוד האירופי בכדי לעורר חדשנות בתחומים עם צרכים רפואיים שלא קיבלו מענה, כמו מחלות ניווניות ניווניות ונדירות וכן סרטן ילדים. דוגמא לצרכים רפואיים שלא סופקו המוזכרים במסמך היא עמידות למיקרוביאלית (AMR), המקטינה את יכולתו של הרופא לטפל במחלות זיהומיות ולבצע ניתוח שגרתי. עד שנת 2022, הוועדה תחקור סוגים חדשים של תמריצים למניעת מיקרוביאלים חדשניים, וכן אמצעים להגבלת ולייעל את השימוש בתרופות אנטי מיקרוביאליות.

COVID 'mabs'

הרשות האמריקאית לפיקוח על תרופות, ה- FDA (מינהל המזון והתרופות), הוציאה זה עתה אישור לשימוש חירום (EUA) לטיפול בעוצמה קלה עד בינונית COVID-19 בחולים מבוגרים וילדים שלא אושפזו. הטיפול, שנמצא עדיין בבדיקה, מבוסס על נוגדנים חד-שבטיים ועונה לשם bamlanivimab. סוכן טיפולי זה, שפותח על ידי חברת התרופות אלי לילי, הוא נוגדן חד שבטי (מאב) הדומה לאלו שהיו חלק מקוקטייל התרופות ל- COVID-19 שהועבר לדונלד טראמפ. 

החל מאיחוד הבריאות של האיחוד האירופי

הנציבות האירופית מתחילה בבניית איחוד הבריאות האירופי החדש, שיסייע בחיזוק המסגרת לביטחון הבריאות של האיחוד האירופי, וכדי לחזק את היערכות המשבר ותפקיד התגובה של סוכנויות מפתח באיחוד האירופי. הקמת איחוד הבריאות האירופי הוכרזה על ידי נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בנאומה במדינת האיחוד. הנציבות מגישה מערך הצעות לחיזוק מסגרת הבריאות של אירופה מכיוון שיש צורך בתיאום נוסף ברמת האיחוד האירופי על מנת להגביר את המאבק נגד מגפת ה- COVID-19 ומצבי חירום בריאותיים עתידיים. 

שמירה על בריאות אזרחי אירופה

ההצעות מתמקדות בחידוש המסגרת החוקית הקיימת לאיומים חמורים על גבולות הבריאות, וכן בחיזוק תפקיד ההיערכות והתגובה למשבר של סוכנויות מפתח באיחוד האירופי כמו המרכז האירופי למניעת ובקרת מחלות (ECDC) וסוכנות התרופות האירופית (EMA). נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין הצהירה: "מטרתנו היא להגן על בריאותם של כל אזרחי אירופה. 

מגיפת נגיף הכילה הדגישה את הצורך בתיאום רב יותר באיחוד האירופי, מערכות בריאות גמישות יותר והכנה טובה יותר למשברים עתידיים. אנו משנים את הדרך בה אנו מטפלים באיומי בריאות חוצי גבולות. היום, אנו מתחילים לבנות איחוד בריאות אירופי, כדי להגן על אזרחים עם טיפול באיכות גבוהה בזמן משבר ולצייד את האיחוד ואת המדינות החברות בו למנוע ולנהל מצבי חירום בריאותיים המשפיעים על אירופה כולה. 

פון דר ליין קורא להסרה הדרגתית של נעילה של נגיף העטרה

על ממשלות אירופה להסיר את נעילת הנגיף וההגבלות החברתיות האחרות בהדרגה כדי למנוע גל שלישי של זיהומים, על פי נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. אירופה מתמודדת עם עלייה שנייה בזיהומי קוביד 19 מאז ספטמבר, מה שהוביל להחזרת הנעילה במדינות מסוימות ולהגברה כוללת של המגבלות ברחבי האזור. 

למרות האטה במקרים מסוימים במדינות בימים האחרונים, המספרים עדיין גבוהים ועדיין לא מראים סימנים ברורים להתרסקות. בינתיים האירופאים שוקלים אם הם יוכלו להתכנס עם משפחותיהם במהלך תקופת החגים.

תקווה לחיסון

חדשות כי חיסון אסטראזנקה / אוקספורד יעיל ויכול להיות בעלות יעילות של עד 90% נתקבלה בשמחה רחבה ביום שני (23 בנובמבר). "אנו מצפים מחיסוני COVID-19 להתפתח לשוק משמעותי כאשר מוצרים חדשים יקבלו אישור ויתחילו לענות על הדרישה הגבוהה להגנה מפני המחלה", על פי ניתוח קצר של חברת פיטש פתרונות. היא מציינת כי עם יותר מוצרים שנראים עלולים לעבור מכשולים רגולטוריים, "מוצרים אלה יסייעו בפיתוח חיסוני COVID-19 להזדמנות מסחרית של מיליארדי דולרים". 

"המחירים צפויים לעלות בטווח הקצר כאשר המדינות מחפשות גישה מאובטחת לאור תוצאות שלב 3 חיוביות, אך לטווח הארוך צפויות לרדת בחזרה עם כניסתם של מוצרים חדשים לשוק ", הוסיף התדרוך. "בקרוב חברות יוכלו לנצל את ההצלחה בניסויים בשלב III באמצעות מחירים גבוהים לחיסונים", נכתב בניתוח.

מושב נוסף במליאה בין חג המולד לערב השנה האזרחית החדשה

הפרלמנט האירופי מתכונן לישיבת מליאה נוספת בין חג המולד לערב השנה האזרחית החדשה בכדי לתת את הסכמתו להסכם סחר אפשרי לאחר הברקזיט עם בריטניה, לפי כמה גורמים ודיפלומטים באיחוד האירופי. סביר להניח שהיא תיערך ב -28 בדצמבר, בכדי לתת לממשלות האיחוד האירופי את האפשרות לומר את ההצהרה האחרונה, כפי שצפו נהלי הגוש, לפני תום תקופת מעבר הברקזיט בבריטניה ב- 31 בדצמבר.

בתי חולים פרטיים ביוון נאלצו לקחת חולי COVID-19

ממשלת יוון השתלטה על שני בתי חולים פרטיים בסלוניקי ב -19 בנובמבר, בהם התפשטות נגיף העטרה נפוצה במיוחד. ההחלטה הושגה לאחר שהמרפאות הפרטיות לא הצליחו לספק מרצון 200 מיטות לחולי COVID-19 למרות פניות של משרד הבריאות. בתי חולים ציבוריים בסלוניקי ובאזורים אחרים בצפון יוון נאבקו להתמודד עם זרם חולי וירוס הקורונה, הוסיפו מיטות ממחלקות אחרות והקימו אוהלי בידוד לאחר שהגיעו ליכולתם הרשמית. .

וזה הכל החל מ- EAPM לעת עתה, הישאר מעודכן במהלך השבוע לעדכונים נוספים בכל הנושאים הקשורים לבריאות, הישאר בטוח, וזכור לבדוק את סדר היום של השולחן העגול של EAPM ב- 10 בדצמבר. כאן, ולהירשם כאן.

להמשך קריאה

וירוס

מדינות גרמניה מעדיפות להרחיב את נעילת COVID-19 כדי להגביר את סיכויי חג המולד

יצא לאור

on

רבות מ -16 המדינות הפדרליות בגרמניה מעדיפות הארכת השבתה חלקית שנועדה להאט את התפשטות מגפת ה- COVID-19 ולהפוך את ההתכנסויות המשפחתיות במהלך חג המולד, כך הודיעו ביום שני (23 בנובמבר). גרמניה, המנוהלת על ידי קואליציה שמרנית-סוציאל-דמוקרטית, הטילה "נעילת-לייט" בת חודש החל מה -2 בנובמבר. מספר ההדבקה התייצב מאז אך לא ירד, לכתוב כריסטיאן גץ, תומאס סייטל וקירסטי קנול.

"ההשבתה בנובמבר הביאה משהו, המספרים (הזיהומים) מאופקים אך הם נשארים גבוהים", אמרה רדיו דויטשלנדפונק (DLF), ראש הממשלה של מדינת מקלנבורג-מערב-פומרן בצפון המדינה.

"מסיבה זו, מדינות רבות מאמינות כי הכיבוי של נובמבר חייב להימשך, במיוחד באזורי הסיכון", אמר הסוציאל-דמוקרט. ראש ממשלת סקסוניה-אנהלט, ריינר האסלוף, חברת השמרנים של הקנצלרית אנגלה מרקל, אמרה במסיבת עיתונאים כי ישנה הסכמה כללית כי יש להאריך את המגבלות הנוכחיות בכשלושה שבועות. בכורות המדינה ומרקל אמורות לדון בצעדים ביום רביעי.

הם יכלו להאריך אותם עד ה -20 בדצמבר, על פי טיוטת הצעות של הנוצרים-דמוקרטים והסוציאל-דמוקרטים שהשיגו רויטרס. ברים ומסעדות סגורים תחת נעילת נובמבר, אך בתי ספר וחנויות נותרים פתוחים. התכנסויות הפרטיות מוגבלות לכל היותר לעשרה אנשים משני משקי בית. מספר המקרים שאושרו על ידי נגיף הכורון עלה ב -10 ל -10,864 במהלך 929,133 השעות האחרונות, 24 יותר מהעלייה המקבילה בימי ראשון הקודם בשבוע שעבר, כך עולה ממכון מכון רוברט קוך (RKI) לגבי מחלות זיהומיות ביום שני (40 בנובמבר).

מספר ההרוגים המדווח עלה ב -90 ל -14,112 בגרמניה, מדינה של 83 מיליון עם הכלכלה הגדולה באירופה. ניתן להאריך את התמיכה הכספית לעסקים עד דצמבר, כך צוטט שר הכלכלה פיטר אלטמאייר ב- DLF. ההכנות לחיסונים מסוג COVID-19 צריכות להסתיים עד אמצע דצמבר כדי להיות מסוגלים להתחיל מיד בחיסונים אם החיסונים יתקיימו לפני סוף השנה, אמר שר הבריאות ג'נס ספאן לעיתונאים. תקוות כאלה הוקצו על ידי בקשת פייזר וביו-נטק האמריקנית לאישור שימוש חירום בחיסון COVID-19 שלהם.

להמשך קריאה

וירוס

AstraZeneca אומר כי COVID-19 'חיסון לעולם' יכול להיות יעיל ב 90%

יצא לאור

on

AstraZeneca הודיעה ביום שני (23 בנובמבר) כי חיסון ה- COVID-19 עשוי להיות יעיל בסביבות 90%, מה שמקנה למאבק העולמי נגד המגיפה העולמית נשק חדש, זול יותר לייצור, קל יותר להפצה ומהיר יותר בהשוואה ליריבים, כותבים קייט הולטון, ג'וזפין מייסון וקייט קלנד.

יצרנית התרופות הבריטית אמרה כי יהיו לה עד 200 מיליון מנות עד סוף 2020, בערך פי ארבעה מהמתחרה האמריקאית פייזר. שבע מאות מיליון מנות יכולות להיות מוכנות ברחבי העולם כבר בסוף הרבעון הראשון של שנת 2021. "זה אומר שיש לנו חיסון לעולם", אמר אנדרו פולארד, מנהל קבוצת החיסונים באוניברסיטת אוקספורד שפיתחה את התרופה. החיסון היה יעיל ב -90% במניעת COVID-19 כאשר הוענק כחצי מנה ואחריו מנה מלאה לפחות חודש לאחר מכן, על פי נתונים ממחקרים בשלב מאוחר בבריטניה ובברזיל. החברה לא אמרה שום אירועי בטיחות חמורים.

עלות החיסון לממשלות מסתכמת בדולרים בודדים לזריקה, חלק קטן ממחיר הזריקות מפיזר ומודרנה, המשתמשות בטכנולוגיה לא שגרתית יותר. ניתן גם להעביר ולאחסן אותו בטמפרטורות מקרר רגילות, שלדברי התומכים יקלו על הפצתו, במיוחד במדינות עניות, מאשר של פייזר, שיש לשלוח ולאחסן ב -70 C. פירושו של ההשקה המהירה מדינות עשירות ועניים שהתכננו תוכניות להקצבת חיסונים יכולות להפיץ אותן באופן נרחב יותר, ובסופו של דבר לעצור את ההפרעה החברתית והכלכלית המסיבית של מגפה שהרגה 1.4 מיליון איש.

"עיקר תוכנית השקת החיסונים תהיה בינואר, פברואר, מרץ. ואנחנו מקווים שמתישהו אחרי חג הפסחא הדברים יוכלו להתחיל לחזור למצב נורמלי, "אמר מאט הנקוק, מזכיר הבריאות של בריטניה שהזמין מראש 100 מיליון מנות עבור 67 מיליון תושביה.

כמה סימנים שעמידות חיסון AstraZeneca עשויה להיות שנה - החוקר הראשי אוקספורד יעילות החיסון COVID-19 תיראה גבוהה יותר אם הניסוי ייבדק לנגיף חמור. ראה סיפורים נוספים במדינות עניות, בהן הלוגיסטיקה של הפצת חיסונים יריבים מציבה אתגר גדול יותר, ההשפעה של חלופה זולה וקלה יותר יכולה להיות בולטת עוד יותר. זאהיד מלקה, שר הבריאות בבנגלדש, שקונה 30 מיליון מנות של חיסון אסטראזנקה המיוצר בהודו, כינה את הממצאים "חדשות טובות באמת".

"היתרון הגדול שיש בחיסון הוא שאפשר לאחסן אותו, להעביר אותו ולטפל בו 2-8 מעלות צלזיוס, ויש לנו את מתקן האחסון הזה", אמר. "

התוצאות הראו שהיעילות של החיסון של AstraZeneca תלויה במינון, וירדה ל -62% בלבד כאשר ניתנה כשתי מנות מלאות ולא כמנה ראשונה. מדענים הזהירו, לעומת זאת, שלא יראו בכך ראיה לכך שזה יהיה פחות שימושי ממתחרים. חיסונים של פייזר ומודרנה מנעו כ- 95% מהמקרים על פי נתוני הביניים מניסויים בשלב מאוחר שלהם. החוקרים לא אמרו איזה שיעור מתוך 131 המקרים של COVID-19 במחקר קיבל את המינון ההתחלתי הקטן יותר. "אני חושב שזו שליחת שוטה אמיתית להתחיל לנסות לבחור את השלושה הללו (פייזר / מודרנה / אסטרה) על בסיס קטעי נתונים משלב 3 מהודעות לעיתונות", אמר דני אלטמן, פרופסור לאימונולוגיה באימפריאל קולג 'בלונדון. "לתמונה הרחבה יותר, החשד שלי הוא שכאשר נהיה שנה בהמשך, נשתמש בכל שלושת החיסונים עם כ- 90% הגנה - ואנחנו נהיה הרבה יותר מאושרים."

החוקרים אינם יודעים את הסיבה המדויקת מדוע מנה ראשונה קטנה יותר הוכחה כיעילה יותר. "יש כמה דוגמאות לכך ששינוי האופן שבו אתה מזרז את המערכת החיסונית יכול לגרום לתגובה טובה יותר", אמר פולארד. פסקל סוריות, מנכ"ל אסטרה, אמר כי מדובר בבשורות טובות, מכיוון שיותר אנשים יכולים להתחסן מהר יותר עם היצע מוגבל. מניות ומחירי הנפט עלו על רקע התקווה שמועמד אחר לחיסון יחיה את הכלכלה העולמית עם חוזים עתידיים במניות בארה"ב ויתמחר במדד STOXX של 600 המניות הגדולות באירופה ותעלה 0.5% לשיא מאז פברואר. מניית AstraZeneca עצמה צנחה ב -1.8% מכיוון שהסוחרים תפסו את נתוני היעילות מאכזבים בהשוואה למתחרות.

פייזר ומודרנה הציבו את רף ההצלחה בשמיים. מינהל המזון והתרופות האמריקני אמר כי כל זריקה תצטרך למנוע מחלות או להפחית את חומרתם של לפחות 50% מהמחוסנים. חיסון AstraZeneca משתמש בגרסה שונה של נגיף הצטננות שימפנזה כדי להעביר הוראות לתאים להילחם בנגיף היעד, גישה מסורתית להתפתחות חיסונים ושונה מהמסלול שעברו פייזר ומודרנה, הנשענים על טכנולוגיה חדשה המכונה RNA שליח. (mRNA). AstraZeneca, אחת החברות הבורסאיות היקרות ביותר בבריטניה, תכין כעת הגשת מידע רגולטורי לרשויות ברחבי העולם שיש להן מסגרת לאישור מותנה או מוקדם.

היא גם תבקש רישום שימוש חירום של ארגון הבריאות העולמי כדי להאיץ את הזמינות במדינות בעלות הכנסה נמוכה. במקביל, הניתוח המלא של תוצאות הביניים מוגש לפרסום בכתב עת שנבדק על ידי עמיתים. מינהל המזון והתרופות האמריקני עשוי לאשר באמצע דצמבר את חלוקת החיסון שביצעה פייזר, על פי גורם בכיר במאמץ לפתח חיסונים בממשלת ארה"ב.

להמשך קריאה
פרסומת

פייסבוק

טויטר

ניתוח מגמות