צור קשר

הנציבות האירופית

ביצוע #gambling פחות מסוכן

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

צ'יפס פנימיBy לור דה Hauteclocque

ההגנה על קטינים, הגבלת הפרסום והבטחת מתן מידע בסיסי באתרי הימורים צריכות להיות נקודות המפתח שהמדינות החברות לוקחות בחשבון בעת ​​חקיקה בנושא הימורים מקוונים, אומרת הוועדה.

נקודות אלה כלולות בא המלצה לא מחייבת entitled ‘Principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online’, which was adopted 14 July 2014. The Recommendation, foreseen in the Commission’s 2012 Strategy for Online Gambling, aims to streamline national rules and encourage greater co-operation between member states.

הנציבות מאמינה כי הצמיחה המתמדת של הימורים מקוונים באירופה - ופיתוח כללים ומדיניות שונים ברמה הלאומית - משמעותם כי כעת נדרשת גישה אירופית משותפת. בעוד שעבור רוב האנשים הימורים מקוונים הם פעילות פנאי, בין 0.2% ל -3% מהאוכלוסייה סובלים מהתמכרות להימורים, וקטינים פגיעים במיוחד.

ההמלצה מלווה גם בהערכת השפעה ובמחקר התנהגותי בנושא הימורים מקוונים ובצעדים נאותים להגנת הצרכנים.

נקודות מפתח

הנציבות בחרה להציג המלצה לא מחייבת במקום חקיקה שתאפשר למדינות החברות לנקוט בפעולה במוקדם ולא במאוחר. עקרונות המפתח שמדינות החברות מוזמנות להתייחס אליהם הם כדלקמן:

• דרישות מידע;
• הגנה על קטינים;
• רישום שחקנים וחשבונות;
• פעילות ותמיכה של שחקנים;
• פסק זמן והדרה עצמית;
• תקשורת מסחרית;
• חסות, וכן;
• חינוך ומודעות.

פרסומת

היקף

ההמלצה מגדירה 'הימורים מקוונים' ככל שירות הכרוך בהימור על יתד בעל ערך כספי במשחקי מזל. זה כולל בעלי אלמנט של מיומנות, כגון הגרלות, משחקי קזינו, משחקי פוקר ועסקאות הימורים הניתנות באופן מקוון.

דרישות מידע

הנציבות מבקשת מהמדינות החברות לוודא כי מידע הולם זמין לצרכן המשתמש באתר הימורים מקוון. זה צריך לכלול מידע אודות המפעיל, מגבלות הגיל החלות על הימורים, וכן אודות ההשפעה המזיקה האפשרית של הימורים. בנוסף, יש לספק את תנאי החוזה בצורה תמציתית וקריאה.

קטינים

אין לאפשר לקטינים לשחק באתר הימורים או להחזיק חשבון שחקן. בהקשר זה, יש לנקוט באמצעים מספיקים כדי למנוע מהימורים מקטינים. יתר על כן, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת כדי להבטיח כי פרסום הימורים מקוון לא יגיע לקטינים, ומעל לכל אינו ממקד אליהם.

רישום שחקנים וחשבונות

על פי הנציבות, יש לאפשר לאדם להשתתף בהימורים מקוונים רק כאשר הוא רשום כשחקן ומחזיק חשבון אצל המפעיל. על האדם למסור את שמו, כתובת, תאריך לידתו ואת כתובת הדוא"ל שלו או מספר הטלפון הנייד שלו.

הנציבות מבקשת מהמדינות החברות לאפשר גישה לרשמים לאומיים ו / או למאגרי מידע על מנת לאמת את זהות השחקן. כאשר לא ניתן לאמת את זהותו או את גילו של האדם, יש לבטל את תהליך הרישום. עם זאת, לשחקנים תהיה גישה לחשבון זמני עד לסיום תהליך האימות והמפעילים צריכים גם לוודא שכספי השחקנים מוגנים מספיק.

פעילות ותמיכה בנגן

יש להציע מגבלות פיקדון כספיות כמו גם מגבלות זמניות לשחקנים במהלך תהליך ההרשמה. יתר על כן, יש להבטיח כי בכל עת לשחקנים תהיה גישה קלה ליתרה בחשבונם, גישה לפונקציית תמיכה בנושא הימורים אחראיים ולקווי מידע למידע וסיוע.

פסק זמן והדרה עצמית

אתרי המפעילים צריכים לאפשר לשחקן להפעיל 'פסק זמן' או אי הכללה עצמית משירות הימורים מקוון ספציפי או מכל סוגי שירותי ההימורים המקוונים. פסק זמן צריך להיות לפחות 24 שעות והדרה עצמית צריכה להימשך לפחות שישה חודשים. הנציבות מעודדת את המדינות החברות להקים רישום לאומי של שחקנים שאינם כלולים בעצמם ולאפשר למפעילים גישה לרשומות אלה.

תקשורת מסחרית

המלצת הוועדה מגדירה "תקשורת מסחרית" ככל צורת תקשורת שנועדה לקדם, במישרין או בעקיפין, את הסחורה, השירותים או התדמית של מפעיל.

על המדינות החברות לוודא כי ניתן לזהות באופן ברור את המפעיל, שלשמו מתקיימת התקשורת המסחרית. תקשורת מסחרית צריכה, במקרה הצורך, לשאת מסרים על הסיכונים לבריאות התמכרות להימורים.

יתר על כן, בתקשורת מסחרית אין להצהיר הצהרות מופרכות לגבי הסיכויים לזכות, להציג את הימורים כמושכים חברתית, להצביע על כך שההימורים יכולים להוות פתרון לבעיות או להציע כי הימורים יכולים להוות אלטרנטיבה לתעסוקה.

אסור למקד לשחקנים פגיעים על ידי תקשורת מסחרית.

חסות

הוועדה מגדירה חסות כקשר חוזי בין מפעיל לבין גורם ממומן לפיו המפעיל מעניק מימון או תמיכה אחרת לצד הממומן, בתמורה לתקשורת מסחרית או הטבות אחרות.

הוועדה מבקשת מהמדינות החברות לוודא כי חסות מצד מפעילים תהיה שקופה ושהמפעיל יזוהה בבירור כצד החסות. יתר על כן, חסות לא צריכה להשפיע על קטינים או להשפיע עליהם על ידי איסור חסות על אירועים המיועדים לקטינים או בעיקרם, וכן על שימוש בחומר פרסומי בסחורה המיועדת לקטינים.

חינוך ומודעות

הנציבות מעוניינת שמדינות החברות יתארגנו או יקדמו חינוך רגיל וקמפיינים להעלאת מודעות הציבור במטרה להעלות את המודעות של הצרכנים לסיכונים הפוטנציאליים של הימורים מקוונים.

בנוסף, על המדינות החברות לדרוש מהמפעילים ומרשויות הפיקוח הלאומיות להימורים ליידע את עובדיהם על הסיכונים הכרוכים בהימורים מקוונים. עובדים שיש להם אינטראקציה ישירה עם שחקנים צריכים להיות מאומנים להבטיח שהם מבינים את נושאי ההתמכרות להימורים ומסוגלים לתקשר עם השחקנים כראוי. מדינות חברות צריכות לספק סיוע במידת האפשר לארגונים שהוקמו בכדי לסייע בהעלאת המודעות, כגון משחקים בטוחים יותר.

השלבים הבא

הנציבות מעוניינת שמדינות החברות ימנות רשויות מוסמכות להימורים על הימורים כדי להבטיח כי אמצעים לאומיים - המותאמים לעקרונות המפורטים בהמלצה - יישמרו באופן מלא.

על המדינות החברות ליידע את הנציבות על הצעדים שננקטו 18 חודשים לאחר פרסום ההמלצה. הנציבות תעריך את הצעדים שננקטו על ידי המדינות החברות.

 

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

יעדים פופולריים