Brexit: טורי בכיר מציע הצבעה יכול להתעכב

סר גרהם בריידי "היה מברך" עיכוב בהצבעה Brexit אם זה יעזור לפתור את החששות של חברי פרלמנט.

תגיות:

קטגוריה: יבוא RSS