<font><font class="">התחבר אלינו</font></font>

ספרד

האיחוד האירופי זוכה בתיק של ארגון הסחר העולמי על רקע המכסים של ארה"ב על זיתים ספרדיים

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

אנו משתמשים בהרשמה שלך בכדי לספק תוכן בדרכים שהסכמת להם ולשפר את ההבנה שלך בך. תוכל לבטל את ההרשמה בכל עת.

דו"ח של פאנל של ארגון הסחר העולמי (WTO) קבע כי המכסים המקבילים של ארה"ב המוחלים על יבוא של זיתים בשלים מספרד, שהופעלו במהלך הממשל הקודם ב-2018, אינם חוקיים על פי כללי ה-WTO. האיחוד האירופי מצפה כעת שארה"ב תנקוט צעדים כדי להתאים את עצמה להמלצות הפאנל.

סגן נשיא בכיר ומפכ"ל הסחר ולדיס דומברובסקיס (בתמונה) אמר: "מאמצי הנציבות להגן במרץ על האינטרסים והזכויות של יצרני האיחוד האירופי, במקרה זה מגדלי זיתים ספרדיים בשלים, משתלמים כעת. ה-WTO אישר את הטענות שלנו לגבי חובות נגד סובסידיות שאינן מוצדקות ומפרות את כללי ה-WTO. חובות אלה פגעו קשות ביצרני זיתים ספרדים, שראו את היצוא שלהם לארה"ב יורד באופן דרמטי כתוצאה מכך. כעת אנו מצפים מארה"ב לנקוט בצעדים המתאימים ליישום פסיקת ה-WTO, כך שייצוא זיתים בשלים מספרד לארה"ב יוכל להתחדש בתנאים רגילים".

ב-1 באוגוסט 2018 משרד המסחר האמריקני הטיל מכסים מקבילים ואנטי-המכה של בין 30% ל-44% ביחד על יבוא זיתים ספרדיים בשלים, בהתאם לחברה המעורבת. האיחוד האירופי ערער על החובות בפני ה-WTO בטענה שהן מנוגדות להוראות מסוימות של ה-GATT 1994, ההסכם על סובסידיות ואמצעים מתנגדים (הסכם SCM) וההסכם על אנטי-דמפינג.  

מאז הטלת הצעדים בארה"ב, יצוא זיתים בשלים מספרד לארה"ב ירד בכמעט 60%. לפני הטלת המכסים, יצוא הזיתים מספרד לארה"ב היה שווה 67 מיליון אירו בשנה.

רקע

פרסומת

משרד המסחר האמריקני הטיל בשנת 2018, תחת הממשל הקודם, מכסים מקבילים על יבוא זיתים בשלים בספרד בהנחה שיצרני זיתים גולמיים ספרדיים קיבלו סובסידיות במיוחד עבור המגזר שלהם ושההטבה של סובסידיות כאלה הועברה במלואה לספרד. מעבדי זיתים בשלים מייצאים לארה"ב. האיחוד האירופי עמד בהליך הפאנל נגד טענה זו שכן בעקבות הרפורמה במדיניות החקלאית המשותפת (CAP), תמיכה לא ניתנת לייצור ולכן גם לא ספציפית למגזרי מוצר (למשל זיתים). האיחוד האירופי גם טען שמשרד המסחר האמריקאי הניח בטעות שההטבה מהסבסוד הועברה במלואה למעבדי זיתים בשלים.

הפאנל צידד באיחוד האירופי בנוגע לעיקר התיק שקבע שמשרד המסחר האמריקאי לא קבע נכון אם הסובסידיות נועדו ליצרני הזיתים וכן פגע בחישוב ארה"ב של שיעור הסובסידיות עבור חברה ספרדית אחת.

בנוסף, חשוב מכך, הפאנל קבע שסעיף 771B של חוק התעריפים האמריקאי משנת 1930, אשר מניח שכל התועלת של סובסידיה עבור מוצר תשומה חקלאית גולמית עוברת למוצר החקלאי המעובד במורד הזרם (הטבת מעבר) היא בפני עצמה. לא עולה בקנה אחד עם הוראות מסוימות של GATT 1994 והסכם SCM. הפאנל מצא גם שמשרד המסחר האמריקאי פעל בניגוד לאותן הוראות כאשר הניח באופן שגוי כי מכלול הסובסידיות שניתנו ליצרני זיתים גולמיים הועבר למעבדי זיתים בשלים.

פרסומת

הקביעה לפיה סעיף 771B של חוק התעריפים האמריקאי משנת 1930 מפר הוראות מסוימות של ה-GATT 1994 והסכם ה-SCM הוא רלוונטי במיוחד שכן הוא ידרוש שארה"ב תביא את המסגרת החקיקתית שלה בהתאם להמלצות הדו"ח. 

מידע נוסף

אתר DG Trade על המחלוקת

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.
פרסומת
פרסומת

ניתוח מגמות