<font><font class="">התחבר אלינו</font></font>

חינוך

חזרה לבית הספר: תמיכה באיחוד האירופי לתלמידים, תלמידים ומורים

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

אנו משתמשים בהרשמה שלך בכדי לספק תוכן בדרכים שהסכמת להם ולשפר את ההבנה שלך בך. תוכל לבטל את ההרשמה בכל עת.

כאשר מיליוני תלמידים ומורים באירופה מתחילים את שנת הלימודים החדשה, הוועדה ממשיכה ללוות אותם ולתמוך בהם. המגיפה הדגישה את יכולתם של בתי הספר לחדש, אך גם התוותה קשיים משמעותיים להסתגל ולהבטיח חינוך איכותי ומכיל את כל הלומדים. האיחוד האירופי תומך בחילופי תלמידים ומורים ברחבי אירופה בפורמטים ושיתוף פעולה שונים שמטרתם לקדם איכות והכלה, ולתמוך במעברים הדיגיטליים והירוקים. הנציבות הציגה פעולות רבות ברמת האיחוד האירופי לבתי ספר, שהתכנסו סביב מספר נושאים: קידום שיתוף פעולה וניידות; השקעה בחינוך וכישורים; עבודה לקראת הצלחה והכלה חינוכית; מתן ייעוץ ופלטפורמות לשיתוף פעולה מקוון; תמיכה במעבר הירוק באמצעות חינוך, ועוד.

לדוגמה, החל מהשנה גם תלמידי החינוך הכללי בבית הספר יכולים להפיק תועלת מלאה ארסמוס + ולצאת לחו"ל, בנפרד או עם הכיתה שלהם. המשמעות היא שעכשיו לכל הלומדים יש גישה לאותן הזדמנויות, בין אם הן בבתי הספר, בחינוך המקצועי או בהשכלה הגבוהה. עם למעלה מ -28 מיליארד אירו לשנים 2021-2027, תוכנית Erasmus+ החדשה כמעט הכפילה את התקציב בהשוואה לתקופה הקודמת. יותר מ -3.1 מיליארד אירו מוקדשים לפרויקטים של ניידות ושיתוף פעולה בחינוך הכללי בבית הספר, ויותר מ -5.5 מיליארד אירו יתרום למימון משותף של פרויקטים כאלה בתחום החינוך וההכשרה המקצועית. פרויקטים כבר אושרו ליותר מ -7,000 בתי ספר, כאשר צפויים יותר בספטמבר ובאוקטובר. בנוסף לתקציב Erasmus+ המוגדל, כ -60 מיליארד אירו ינותבו להשקעות בחינוך ומיומנויות בתוכניות הבראה לאומיות, המקבילות ליותר מ -10% מסך מתקן התאוששות ועמידות תַקצִיב. פעולות נוספות מגיעות לפני סוף השנה, למשל השקת הראשונה פרס הוראה חדשנית באירופהs. הפרס יציג שיטות לימוד ולימוד חדשניות שפותחו בפרויקטים משותפים של ארסמוס+ בינלאומי. למידע נוסף על פעולות הנציבות בתחום החינוך אנא התייעץ דף זה.

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

ניתוח מגמות