<font><font class="">התחבר אלינו</font></font>

הנציבות האירופית

הצהרה על זכויות ועקרונות דיגיטליים: ערכי האיחוד האירופי ואזרחים במרכז הטרנספורמציה הדיגיטלית

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

אנו משתמשים בהרשמה שלך בכדי לספק תוכן בדרכים שהסכמת להם ולשפר את ההבנה שלך בך. תוכל לבטל את ההרשמה בכל עת.

הצהרה בין-מוסדית על זכויות ועקרונות דיגיטליים לעשור הדיגיטלי: המדינות החברות, הפרלמנט והנציבות סיכמו את המשא ומתן על ערכי האיחוד האירופי בעולם הדיגיטלי.

המדינות החברות, הפרלמנט האירופי והנציבות ניהלו משא ומתן על ההכרזה האירופית על זכויות ועקרונות דיגיטליים לעשור הדיגיטלי. ההכרזה נועדה לקדם ערכים אירופיים בתוך הטרנספורמציה הדיגיטלית, שם אנשים במרכז, עם טכנולוגיה דיגיטלית המועילה לכל הפרטים, העסקים והחברה כולה.

איבן ברטוש, סגן ראש ממשלת צ'כיה לדיגיטליזציה והשר לפיתוח אזורי

הצהרה זו קובעת דרך אירופאית קדימה לטרנספורמציה דיגיטלית של החברות והכלכלות שלנו. קידום והגנה על הערכים שלנו בסביבה הדיגיטלית הוא חיוני, בין אם זה פרטיות, שליטה אישית בנתונים, גישה שווה לשירותים וחינוך, תנאי עבודה הוגנים וצודקים, מעורבות במרחב הציבורי או חופש בחירה. אני גם מקווה שההכרזה תהווה אמת מידה בינלאומית ותיתן השראה למדינות וארגונים אחרים ללכת בעקבות הדוגמה שלנו. איבן ברטוש, סגן ראש ממשלת צ'כיה לדיגיטליזציה והשר לפיתוח אזורי

הדרך של האיחוד האירופי לטרנספורמציה דיגיטלית של החברות והכלכלה שלנו מקיפה במיוחד ריבונות דיגיטלית בצורה פתוחה, כבוד ל זכויות יסוד, שלטון חוק ודמוקרטיה, הכלה, נגישות, שוויון, קיימות וכיבוד הזכויות והשאיפות של כולם.

הטקסט מזכיר את כל הזכויות הרלוונטיות בהקשר של הטרנספורמציה הדיגיטלית וצריך לשמש כ נקודת התייחסות עבור עסקים וגורמים רלוונטיים אחרים בעת פיתוח ופריסה של טכנולוגיות חדשות. ההצהרה צריכה גם להנחות את קובעי המדיניות כשהם חושבים על החזון שלהם לגבי הטרנספורמציה הדיגיטלית: הצבת אנשים במרכז של טרנספורמציה דיגיטלית; תמיכה בסולידריות והכלה, הבטחת קישוריות, חינוך, הכשרה ומיומנויות דיגיטליות, כמו גם גישה לשירותים דיגיטליים באינטרנט. ההכרזה מדגישה את החשיבות של חופש הבחירה באינטראקציות עם אלגוריתמים ומערכות בינה מלאכותית וסביבה דיגיטלית הוגנת. זה גם פונה להגדלה בטיחות ו אבטחה בסביבה הדיגיטלית, במיוחד לילדים ולצעירים. המדינות החברות, הפרלמנט והנציבות גם מתחייבות לתמוך בפיתוח ובשימוש ב טכנולוגיות בר קיימא.

השלבים הבא

תוצאת המשא ומתן של היום היא עכשיו נושא לאישור על ידי המועצה, הפרלמנט האירופי והנציבות. מצד המועצה, הנשיאות הצ'כית מתכוונת להגיש את ההסכם לנציגי המדינות החברות (COREPER) בהקדם האפשרי ולאפשר את חתימתו על ידי שלושת המוסדות החתומים במשותף במהלך המועצה האירופית בדצמבר.

רקע

הודעת הנציבות "מצפן דיגיטלי 2030: דרך אירופאית קדימה לעשור הדיגיטלי" מה-9 במרץ 2021 הציג את החזון לאירופה שעברה טרנספורמציה דיגיטלית עד 2030 בהתאם לערכים האירופיים. השאיפה של האיחוד האירופי היא להיות ריבון דיגיטלית בעולם פתוח ומקושר הדדי, המאמצת אזרחים מוסמכים ועסקים חדשניים בחברה דיגיטלית ממוקדת אנושית, מכילה, משגשגת ובת קיימא.

פרסומת

שלהם הצהרה מ-25 במרץ 2021, הדגישו חברי המועצה האירופית את החשיבות של טרנספורמציה דיגיטלית למען הצמיחה, השגשוג, הביטחון והתחרותיות של האיחוד האירופי, כמו גם לרווחת החברות שלנו. היא זיהתה את התקשורת על המצפן הדיגיטלי כצעד חשוב לקראת מיפוי ההתפתחות הדיגיטלית של אירופה לעשור הבא. היא הזמינה את הנציבות להשתמש בכל הכלים הזמינים בתחום מדיניות התעשייה, הסחר והתחרות. לאור שאיפות ואתגרים אלו, הוועדה הציעה ב-26 בינואר 2022 א ההכרזה האירופית על זכויות ועקרונות דיגיטליים לעשור הדיגיטלי, כהמשך לתקשורת שלה מה-9 במרץ 2021.

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

ניתוח מגמות